Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

16/11/2023
Bệnh viện Tâm thần Hà Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung ứng thuốc bổ sung cho Bệnh viện năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:
16/11/2023
Bệnh viện Tâm thần Hà Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung ứng thuốc bổ sung cho Bệnh viện năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:
09/06/2023
Sở Y tế tỉnh Hà Nam công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu: Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT; Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm 2023, với các nội dung sau:
1234
Previous Page 1-15 Next Page