Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc kế hoạch LCNT mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm ...

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc kế hoạch LCNT mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm 2023
Sở Y tế tỉnh Hà Nam công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu: Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT; Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm 2023, với các nội dung sau:

1. Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT

1.1. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ (TECHCONS).

- Địa chỉ: số 39, đường Trần Thị Phúc, P. Minh Khai, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Mã số thuế: 0700751756

1.2. Giá trị hợp đồng: 6.750.000 đồng. 

(Số tiền ghi bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

1.3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

1.4. Thời gian thực hiện: 30 ngày

(Có Quyết định số 291/QĐ-SYT ngày 08/6/2023 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt, chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 02 gửi kèm theo công văn)

2. Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT

2.1. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và thiết bị Việt Nam.

- Địa chỉ: Tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Mã số thuế: 0700615591

2.2. Giá trị hợp đồng: 3.375.000 đồng.

(Số tiền ghi bằng chữ: Ba triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

2.3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

2.4. Thời gian thực hiện: 30 ngày

(Có Quyết định số 296/QĐ-SYT ngày 08/6/2023 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt, chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 03 gửi kèm theo công văn)

6. QĐ CHỈ ĐỊNH THẨM ĐỊNH HSMT 2023.pdf