Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số1: Thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng ...

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số1: Thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương sử dụng tại các cơ sởy tế(cơ sởy tế công lập và cơ sởy tế tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh năm 2023 đến năm 2025