Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc kế hoạch lựa chọn n...

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm 2023