Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
31/07/2018
Ngày 31/7/2018 Sở Y tế Hà Nam ban hành công văn số 752/SYT-NVD về việc Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan. Cụ thể như sau
23/07/2018
Ngày 23/7/2018 Sở Y tế ban hành công văn số 727/SYT-NVD về việc Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan. Cụ thể như sau:
08/08/2014
Quyết định 1830QĐ/BYT Vv ban hành "Hướng dẫn giám sát,điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng"