Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định v/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT thuộc kế hoạch l...

Quyết định v/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm 2023