Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức​ Chính Phủ
2 05/2020/TT-BYT 03/04/2020 THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số24/2018/TT-BYTngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt độngcủa Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giánguyên nhântai biến nặngtrong quá trình sử dụng vắc xin​ Bộ Y tế
3 04/2020/TT-BYT 05/03/2020 THÔNG TƯQuy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học​ Bộ Y tế
4 07/2020/QĐ-TTg 26/02/2020 Quyết địnhSửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số02/2016/qđ-ttgngày 28 tháng 01 năm 2016 của thủ tướng chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm​ Chính Phủ
5 24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia​ Chính Phủ
6 03/2020/TT-BYT 22/01/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số11/2018/tt-bytngày 04 tháng 5 năm 2018 của bộ trưởng bộ y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc​ Bộ Y tế
7 02/2020/TT-BYT 20/01/2020 THÔNG TƯQUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV DƯƠNG TÍNH​ Bộ Y tế
8 01/2020/TT-BYT 16/01/2020 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ30/2018/TT-BYTNGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM, THUỐC PHÓNG XẠ VÀ CHẤT ĐÁNH DẤU THUỘCPHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ​ Bộ Y tế
9 03/2020/NĐ-CP 01/01/2020 NGHỊ ĐỊNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 68 NGHỊ ĐỊNH SỐ36/2016/NĐ-CPNGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ169/2018/NĐ-CPNGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ36/2016/NĐ-CPNGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ​ Chính Phủ
10 27/2019/TT-BYT 27/09/2019 THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh​ Bộ Y tế
11 25/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế​ Bộ Y tế
12 26/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư quy định về danh mục thuốc hiếm​ Bộ Y tế
13 23/2019/TT-BYT 28/08/2019 Thông tư ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần​ Bộ Y tế
14 22/2019/TT-BYT 28/08/2019 Thông tư quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần​ Bộ Y tế
15 13/TT/2019/TT-BYT 05/07/2019 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp​ Bộ Y tế
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page