Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 08/CT-BYT 30/07/2021 CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế​ Bộ Y tế
2 07/CT-BYT 15/07/2021 CHỈ THỊ về việc kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao, đáp ứng các điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế​ Bộ Y tế
3 10/2021/TT-BYT 30/06/2021 Thông tư Quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bộ Y tế
4 08/2021/TT-BYT 25/06/2021 Thông tư ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược Bộ Y tế
5 56/2021/NĐ-CP 31/05/2021 Quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia​ Chính Phủ
6 07/2021/TT-BYT 27/05/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương​ Bộ Y tế
7 06/CT-BYT 12/05/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19​ Bộ Y tế
8 06/2021/TT-BYT 06/05/2021 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Bộ Y tế
9 05/2021/TT-BYT 05/05/2021 Thông tư quy định về thực hiện dân củ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập​ Bộ Y tế
10 28/2020/TT-BYT 31/12/2020 THÔNG TƯQUY ĐỊNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ​ Bộ Y tế
11 25/2020/TT-BYT 28/12/2020 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN​ Bộ Y tế
12 26/2020/TT-BYT 28/12/2020 THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ22/2013/TT-BYTNGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ​ Bộ Y tế
13 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức​ Chính Phủ
14 05/2020/TT-BYT 03/04/2020 THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số24/2018/TT-BYTngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt độngcủa Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giánguyên nhântai biến nặngtrong quá trình sử dụng vắc xin​ Bộ Y tế
15 04/2020/TT-BYT 05/03/2020 THÔNG TƯQuy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học​ Bộ Y tế
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page