Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 02/2023/TT-BYT 09/02/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội​ Bộ Y tế
2 18/TT-BYT 31/12/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế​ Bộ Y tế
3 03/2022/TT-BYT 26/04/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế​ Bộ Y tế
4 02/2022/TT-BYT 18/02/2022 THÔNG TƯQUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2​ Bộ Y tế
5 01/2022/TT-BYT 10/01/2022 THÔNG TƯQUY ĐỊNH GHI CHÉP BAN ĐẦU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ​ Bộ Y tế
6 08/CT-BYT 30/07/2021 CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế​ Bộ Y tế
7 07/CT-BYT 15/07/2021 CHỈ THỊ về việc kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao, đáp ứng các điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế​ Bộ Y tế
8 10/2021/TT-BYT 30/06/2021 Thông tư Quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bộ Y tế
9 08/2021/TT-BYT 25/06/2021 Thông tư ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược Bộ Y tế
10 56/2021/NĐ-CP 31/05/2021 Quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia​ Chính Phủ
11 07/2021/TT-BYT 27/05/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương​ Bộ Y tế
12 06/CT-BYT 12/05/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19​ Bộ Y tế
13 06/2021/TT-BYT 06/05/2021 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Bộ Y tế
14 05/2021/TT-BYT 05/05/2021 Thông tư quy định về thực hiện dân củ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập​ Bộ Y tế
15 28/2020/TT-BYT 31/12/2020 THÔNG TƯQUY ĐỊNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ​ Bộ Y tế
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page