Skip Ribbon Commands
Skip to main content

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Bệnh viện Tâm thần Hà Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung ứng thuốc bổ sung cho Bệnh viện năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần Hà Nam 

Địa chỉ: Xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Thị Thuỷ; SĐT: 0888097322;  Gmail: dsthuybvtt82@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trần Thị Thuỷ; Khoa dược- Bệnh viện Bệnh viện Tâm thần Hà Nam. Địa chỉ: Xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 SĐT: 0888.097.322

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thuốc: Phụ lục 1

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thuốc: Hàng hóa được giao tại khoa dược bệnh viện Tâm thần Hà Nam.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày từ khi nhận được dự trù của bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

Tạm ứng: Không áp dụng

Thanh toán hợp đồng: Số lần thanh toán bằng nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Thời hạn thanh toán: 90 ngày kể từ khi bên mua nhận được đầy đủ hàng hóa, chứng từ hợp lệ và các giấy tờ khác liên quan.

5. Các thông tin khác

- Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam báo giá theo mẫu báo giá tại Phụ lục 1 đính kèm thông báo này.

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thuốc báo giá(nếu có).

Xin trân trọng cản ơn./.

Xem chi tiết nội dung yêu cầu báo giá tại đây.pdf