Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 1,2 thuộc Dự án: Cung ứng trang thiết bị y tế ...

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 1,2 thuộc Dự án: Cung ứng trang thiết bị y tế (bao gồm: hóa chất và sinh phẩm y tế, vật tư y tế), sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân tham gia khám bệnh, chưa bệnh bảo hiểm y tế)
Tin liên quan