Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở y tế

Tuần 32 : Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-07:30 Giao ban tuần Lê Quang Minh Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chức năng Sở Y tế Phòng họp t2 SYT
10:00-11:30 Họp BCĐ Phòng chống dịch Covid 19 Lê Quang Minh Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 UBND tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
03/08/2020
07:00-07:30 Giao ban tuần Lê Quang Minh Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chức năng Sở Y tế Phòng họp t2 SYT
10:00-11:30 Họp BCĐ Phòng chống dịch Covid 19 Lê Quang Minh Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 UBND tỉnh Hà Nam
Thứ 3
04/08/2020
...
Thứ 4
05/08/2020
...
Thứ 5
06/08/2020
...
Thứ 6
07/08/2020
...
Thứ 7
08/08/2020
...
Chủ nhật
09/08/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...