Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở y tế

Tuần 40 : Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-23:45 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Nguyễn Trọng Khải - GĐ Sở Y tế Bác sỹ Dương Văn Tú Sở Y tế
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-23:45 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Trần Viết Huệ - PGĐ Sở Y tế Bác sỹ Trần Đắc Tiến Sở Y tế
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-23:45 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Nguyễn Trọng Khải - GĐ Sở Y tế Quách Xuân Kha Sở Y tế
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-07:00 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Trương Thanh phòng - PGĐ Sở Y tế Trần Văn Thành Sở Y tế
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-07:00 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Trần Viết Huệ - PGĐ Sở Y tế Nguyễn Công Khương - Phó trưởng phòng NVY Sở Y tế
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
27/09/2021
07:00-23:45 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Nguyễn Trọng Khải - GĐ Sở Y tế Bác sỹ Dương Văn Tú Sở Y tế
Thứ 3
28/09/2021
07:00-23:45 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Trần Viết Huệ - PGĐ Sở Y tế Bác sỹ Trần Đắc Tiến Sở Y tế
Thứ 4
29/09/2021
07:00-23:45 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Nguyễn Trọng Khải - GĐ Sở Y tế Quách Xuân Kha Sở Y tế
Thứ 5
30/09/2021
07:00-07:00 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Trương Thanh phòng - PGĐ Sở Y tế Trần Văn Thành Sở Y tế
Thứ 6
01/10/2021
07:00-07:00 Trực công tác phòng chống dịch Covid 19 Trần Viết Huệ - PGĐ Sở Y tế Nguyễn Công Khương - Phó trưởng phòng NVY Sở Y tế
Thứ 7
02/10/2021
...
Chủ nhật
03/10/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...