Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở y tế

Tuần 43 : Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:00 Dự hội thảo tăng cường triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em Trương Thanh phòng - PGĐ Sở Y tế Đ.c Khương phòng NVY Bộ Y tế
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 Giao ban thủ trưởng các đơn vị Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế Trưởng, phó các phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị trong ngành Phòng họp tầng 2 SYT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch covid 19 Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế Trưởng, phó các phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị trong ngành
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
19/10/2020
...
Thứ 3
20/10/2020
08:30-11:00 Dự hội thảo tăng cường triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em Trương Thanh phòng - PGĐ Sở Y tế Đ.c Khương phòng NVY Bộ Y tế
Thứ 4
21/10/2020
...
Thứ 5
22/10/2020
13:30-17:00 Giao ban thủ trưởng các đơn vị Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế Trưởng, phó các phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị trong ngành Phòng họp tầng 2 SYT
Thứ 6
23/10/2020
08:30-11:30 Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch covid 19 Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế Trưởng, phó các phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị trong ngành
Thứ 7
24/10/2020
...
Chủ nhật
25/10/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...