Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tiếp cận thông tin Chuyển đổi số  
15/01/2024
Ngày 07/11/2023 BộThông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số2158/QĐ-BTTTT phê duyệt Đềán xác định Chỉ số đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp
28/09/2023
Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QR kèm theo).
06/06/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 3/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
18/05/2023
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu toàn ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số, cùng với các giải pháp khác để tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lãi suất huy động qua đó có dư địa để tiếp tục giảm lại xuất cho vay, tăng cường khả năng tiếp cận vốn để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
27/04/2023
Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân với 44 điều khoản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì Dữ liệu cá nhân được hiểu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
05/10/2022
Thực hiện Công văn số 2851/VPUB-KGVX ngày 03/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, Sở Nội vụ giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 cụ thể như sau:
30/09/2022
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.
20/09/2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2483/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 (ngày 10/10) trên địa bàn tỉnh
10/08/2022
Ngày 09 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân với 44 điều khoản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì Dữ liệu cá nhân được hiểu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.