Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành  
16/09/2014
Ngày 15 tháng 9 năm 2014 Sở Y tế ban hành công văn số 606/SYT-DP và duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin sởi cao và tiếp tục phòng chống dịch sởi
05/10/2022
Thực hiện Công văn số 2851/VPUB-KGVX ngày 03/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, Sở Nội vụ giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 cụ thể như sau: