Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành  
16/09/2014
Ngày 15 tháng 9 năm 2014 Sở Y tế ban hành công văn số 606/SYT-DP và duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin sởi cao và tiếp tục phòng chống dịch sởi
15/11/2021
Ngày 15/11/2021 Sở Y tế ban hành công văn số 3096/TB-SYT về việc Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao và việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh