Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Cung cấp thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập t...

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Cung cấp thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm 2023