Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH UNG THƯ

Tin Y tế Chuyên mục phòng chống bệnh không lây nhiễm  
TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH UNG THƯ
Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho người dân về sự sự nguy hiểm của bệnh ung thư, qua đó biết cách phòng ngừa, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư.

 Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống bệnh ung thư. Trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện các tin, bài giáo dục sức khoẻ, những thông tin y học mới, trao đổi và các chương trình phổ biến kiến thức phòng, chống ung thư trên Bản tin Sức khoẻ Hà Nam và Trang thông tin điện tử Sở Y tế; sản xuất và cấp phát các loại tờ rơi, băng, đĩa, tranh ảnh tại cộng đồng dân cư. Tổ chức nói chuyện chuyên đề kết hợp với truyền thông lưu động tuyên truyền các kiến thức như: nguyên nhân, hậu quả và cách phát hiện các biểu hiện của bệnh ung thư... Thông qua đó, người dân được tiếp cận với các tài liệu, thông tin tuyên truyền phòng chống ung thư và đã có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ, nhận thức để dự phòng và điều trị bệnh ung thư đạt hiệu quả…

Trọng Đoàn