Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA ...

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ NAM

1. Tên đề tài: Kết Quả Bước Đầu Can Thiệp Động Mạch Vành Qua Da Trong Điều Trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp Có St Chênh Lên Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hà Nam

2. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Danh Quý, Nguyễn Việt Thắng-  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

3. Tóm tắt: 

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. Bao gồm 38 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên được chụp và can thiệp động mạch vành qua da tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam từ 01/01/2018 đến 01/09/2018.

Kết quả: Tuổi trung bình 71,6 ± 9,8 tuổi, nam giới chiếm 60,53%, Killip I, II chiếm 81,6%. Động mạch thủ phạm hay gặp là LAD chiếm 57,9%. Thời gian làm thủ thuật trung bình: 82,7 ± 21,2 phút. Tỷ lệ thành công về hình ảnh: 94,7%, tỷ lệ thành công về thủ thuật: 92,1%, tỷ lệ thành công về bệnh nhân: 89,5%. Tử vong tại viện có 2 bệnh nhân chiếm 5,3%.  

Kết luận: Can thiệp động mạch vành qua da điều trị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam có tỷ lệ thành công về hình ảnh đạt 94,7%, tỷ lệ thành công về thủ thuật là 92,1%, tỷ lệ thành công về bệnh nhân đạt 89,5%. Tỷ lệ tử vong trong viện là 5,3%.