Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến khoa học ngành Y tế năm 2020-2021

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến khoa học ngành Y tế năm 2020-2021
Ngày 10/12/2020 Sở Y tế ban hành QĐ số 570/QĐ-SYT về việc  công nhận đề tài nghiên cứu khoa học , sáng kiến cấp cơ sở