Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên đề tài: Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liến quan của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Tên đề tài: Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liến quan của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

1. Tên đề tài: Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liến quan của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Văn Tuấn, Ths. Mai Xuân Thư

3. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

4. Cơ quan quản lý đề tài: Sở Y tế tỉnh Hà Nam

5. Danh sách nghiên cứu viên: CN. Trần Thị Loan, CN. Quyền Vĩnh Tường

Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Thanh Hòa

3. Tóm tắt: 

Mục tiêu: 

1. Mô tả thực trạng về chất lượng giấc ngủ của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021 .

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả ​

4. Kết quả:

Nghiên cứu 99 người bệnh được chẩn đoán là THA đang điều trị tại khoa Tim mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021. Chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 
1. Thực trạng chất lượng giấc ngủ của người bệnh.
- Thời gian ngủ của đối tượng nghiên cứu dưới 5 tiếng/đêm là 55,6% với thời gian ngủ trung bình là 4.0±0.56 tiếng
- Người bệnh không thể ngủ được trong vòng 30 phút có tần suất từ 3 lần trở lên/tuần là 53,5% 
- 13,1% người bệnh phải mất trên 60 phút mới có thể ngủ được, 71,8% người bệnh cần 30-60 phút mới có thể đi vào giấc ngủ
- 58,5% số người bệnh than phiền rằng giấc ngủ của bản thân là kém và rất kém 
- 6,1% người bệnh sử dụng thuốc hỗ trợ ngủ ít nhất 1 lần/tuần và 6,1% người bệnh dùng ít hơn 1 lần/tuần, 7,1% người bệnh dùng từ 3 lần trở lên trên 1 tuần
- 82.8% đối tượng tham gia nghiên cứu có CLGN kém
- 3.0% người bệnh có rối loạn giấc ngủ nặng 
- 17,2% đối tượng tham gia nghiên cứu có CLGN tốt. 
Điểm trung bình chất lượng giấc ngủ của người bệnh là 9.53±4.566.
2. Các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ 
- Không có mối liên quan giữa nhóm tuổi, thời gian bị bệnh, nghề nghiệp và CLGN ở người bệnh THA, (p>0.05).
- Có mối liên quan về chất lượng giấc ngủ với mức độ tăng huyết áp của người bệnh, (p<0,05).