Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện  
18/07/2023
Sở Y tế công khai danh sách danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 6/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC như sau:
20/12/2022
Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Y tế huyện Bình Lục vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Sở Y tế tỉnh Hà Nam chọn tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội CĐCS, tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
02/01/2014
Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Toàn văn thông điệp như sau:
02/01/2014
Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Toàn văn thông điệp như sau:
02/01/2014
Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Toàn văn thông điệp như sau:
02/01/2014
Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Toàn văn thông điệp như sau:
01/11/2012
123
1
01/11/2012
2
01/11/2012
123
31/10/2012
123
31/10/2012
123
31/10/2012
123
31/10/2012
123
02/05/2014
Sáng ngày 30/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tiếp tục đi thị sát công tác điều trị bệnh sởi tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Hà Nội gồm: BV Xanh-Pôn, BV Thanh Nhàn, BV ĐK Đức Giang và Trung tâm y tế quận Long Biên. Kết quả cho thấy, tại các cơ sở y tế nêu trên, không còn tình trạng quá tải, bệnh nhân không phải nằm ghép và số bệnh nhân nhập viện cũng đang theo xu hướng giảm.
Test 28/04/2014