Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Bình Lục lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Tin tức sự kiện  
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Bình Lục lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Y tế huyện Bình Lục vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Sở Y tế tỉnh Hà Nam chọn tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội CĐCS, tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.Dự Đại hội có ông Phạm Văn Quý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Trương Thanh Phòng - Phó giám đốc Sở Y tế, bà Lục Việt Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế cùng Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Hà Nam.

CĐCS Trung tâm Y tế huyện Bình Lục hiện có 217 đoàn viên, sinh hoạt ở 32 tổ công đoàn. Nhiệm kỳ qua, CĐCS Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng theo quy định của pháp luật cho đoàn viên công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn, Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoàn thành 9 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn khoá I đề ra.

Hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ đoàn viên, viên chức, lao động (VC, LĐ) được quan tâm chú trọng. Tổ chức thăm hỏi, động viên khi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, đề nghị hỗ trợ các đoàn viên bị F0, F1, F2, các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn… Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên, VC, LĐ tham gia, tăng cường sự gắn kết trong đơn vị.

2. Ông Đinh Duy Bính - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Lục báo cáo tổng kết  công tác công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2015 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028.jpg

3 Các đại biểu tham luận tại Đại hội.jpg

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được CĐCS Trung tâm đặc biệt chú trọng. Các phong trào thi đua: “Lao động giỏi", lao động sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế", “Nâng cao y đức, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh", “Ngành Y tế Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, “Lao động sáng tạo"… được các cán bộ đoàn viên, VC, LĐ tích cực hưởng ứng. Đã có 33 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học Sở Y tế nghiệm thu đánh giá cao; 144 cán bộ đoàn viên VC, LĐ hiến máu tình nguyện; 28 công đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hàng năm có trên 80% đoàn viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ghi nhận những thành tích đạt được, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Bình Lục đã vinh dự được Công đoàn Y tế Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen. 

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên; đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, VC, LĐ; phát huy tính tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

4.  Đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.jpg
  Đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

5. Ông Trương Thanh Phòng - Phó giám đốc Sở Y tế đại diện Sở Y tế tặng hoa Chúc mừng Đại hội.jpg

Ông Trương Thanh Phòng - Phó giám đốc Sở Y tế đại diện Sở Y tế tặng hoa Chúc mừng Đại hội

6. Bà Lục Việt Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.jpg

Hàng năm, phấn đấu 100% ĐV, VC, LĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có từ 90% trở lên tổ chức công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 95% trở lên nữ công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở; 100% đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lục Việt Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nhiệm kỳ 2015-2022 CĐCS Trung tâm Y tế huyện Bình Lục đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Trung tâm cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến ĐV, NLĐ. Chú trọng quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ĐV, NLĐ; lấy lợi ích ĐV là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút NLĐ đến với tổ chức công đoàn. Đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công đoàn trong giai đoạn mới…"

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu lần thứ II, Công đoàn Trung tâm Y tế đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

7. Bà Lục Việt Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tặng hoa chúc mừng Đại hội.jpg
 Bà Lục Việt Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tặng hoa chúc mừng Đại hội
8. Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Bình Lục  nhiệm kỳ 2023 - 2028.jpg
 Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Bình Lục  nhiệm kỳ 2023 - 2028
9.jpg
10. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Bình Lục  nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.jpg
 Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Bình Lục  nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội​