Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1211/QĐ-UBND, ngày 20/10/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định số 1211/QĐ-UBND, ngày 20/10/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Tin liên quan