Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH 366/QĐ-UBND ngày 25/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
QUYẾT ĐỊNH 366/QĐ-UBND ngày 25/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Tin liên quan