Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 292/QĐ-UBND ngày 01/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòn...

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định 292/QĐ-UBND ngày 01/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Tin liên quan