Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
26/09/2021
Ngày 26/9/2021 Sở Y tế ban hành công văn số 2310/SYT-NVD về việc thu hồi mỹ phẩm không đạt TCCL
24/08/2021
Ngày 24/8/2021 Sở Y tế ban hành công văn số 1881?SYT-NVD về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thuốc
11/08/2021
Ngày 11/8/2021 Sở Y tế ban hành công văn số 1746/SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Vitamin C 300 mg.
12345
Previous Page 1-15 Next Page