Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%2C%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh%20c%E1%BB%A7a%20th%E1%BB%A7%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20c%C6%A1%20quan  
17/05/2022
Ngày 17/5/2022 Sở Y tế Hà Nam ban hành công văn số 1127/SYT-NVYD về việc mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả
11/02/2022
Ngày 11/02/2022 Sở Y tế ban hành thông báo số 400/TB-SYT về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Y tế tỉnh Hà Nam
09/02/2022
Ngày 09/02/2022 Sở Y tế ban hành công văn số 368/SYT-NVYD về việc thu hồi mỹ phẩm
10/01/2022
Ngày 10/01/2022 Sở Y tế ban hành công văn số 100/SYT-NVYD về việc báo cáo mua sắm, đấu thầu chuẩn đoán invitro XN virut Sars-CoV 2 do CTCP Việt Á sản xuất.
10/01/2022
Ngày 10/01/2022 Sở Y tế ban hành công văn số 102/SYT-NVYD về việc báo cáo sử dụng sinh phẩm XN Sars-CoV 2 bằng PP sinh học phân tử.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page