Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ công tác chuyên môn để kiểm tra, rà soát hồ sơ bệnh án khám giám định bệnh tật đối với...

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ công tác chuyên môn để kiểm tra, rà soát hồ sơ bệnh án khám giám định bệnh tật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bệnh Đái tháo đường type 2 giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2016