Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ HAO HỤT THUỐC VÀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ HAO HỤT THUỐCTẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ HAO HỤT THUỐC VÀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ HAO HỤT THUỐCTẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
THÔNG TƯ SỐ 55/TT-BYT NGÀY 29/12/2017 QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ HAO HỤT THUỐC VÀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ HAO HỤT THUỐCTẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Ký hiệu
 • 55/TT-BYT
 • Trích yếu
 • Thông tư Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốctại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Người ký
 • Trương Quốc Cường
 • Đơn vị soạn thảo
 • Phòng QLGT
 • Đơn vị ban hành
 • Bộ Y Tế
 • Ngày ban hành
 • 29/12/2017 15:27
 • Loại văn bản
 • Thông tư
 • Độ khẩn
 • Bình thường
 • Độ mật
 • Bình thường​
 • TT55_TT_BYT.pdf