Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TƯ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

THÔNG TƯ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
THÔNG TƯ SỐ 54/TT-BYT NGÀY 29/12/2017 CỦA BỘ Y TẾ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Ký hiệu
 • 54/TT-BYT
 • Trích yếu
 • THÔNG TƯ Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Người ký
 • Lê Quang Cường
 • Đơn vị soạn thảo
 • Phòng QL Y tế ĐT I
 • Đơn vị ban hành
 • Bộ Y Tế
 • Ngày ban hành
 • 29/12/2017 17:01
 • Loại văn bản
 • Thông tư
 • Độ khẩn
 • Khẩn
 • Độ mật
 • Bình thường​
 • TT54_TTBYT.pdf