Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai cấp bổ sung kinh phí năm 2023 cho các đơn vị để thực hiện tăng lương cơ sở theo ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định về việc công bố công khai cấp bổ sung kinh phí năm 2023 cho các đơn vị để thực hiện tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ
Tin liên quan