Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 291/QĐ-SYT ngày 30/5/2022 về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Y tế

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định 291/QĐ-SYT ngày 30/5/2022 về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Y tế
Tin liên quan