Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cơ sở tự công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (cập nhật đến ngày 21/3/2019)

Lĩnh vực KCB Đào tạo thực hành  
Danh sách cơ sở tự công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (cập nhật đến ngày 21/3/2019)
Xem chi tiết danh sách tại đây danh sác công bố.pdf