Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật danh sách cơ sở y tế đã thực hiện công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe theo Nghị định 96...

Lĩnh vực KCB Đủ điều kiện khám sức khỏe  
Cập nhật danh sách cơ sở y tế đã thực hiện công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP tính đến ngày 06/05/2024