Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách hòm thư điện tử của Ngành Y tế

Bộ máy tổ chức Danh sách hòm thư điện tử của Ngành Y tế  
Danh sách hòm thư điện tử của Ngành Y tế

 

STT Họ và tên 
Địa chỉ hòm thư 
(@hanam.gov.vn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Bùi Thị Thành
Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bệnh viện đa khoa Nam Lý
Bệnh viện Phong
Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Tâm Thần
Bệnh viện Y học cổ truyền
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục Dân số KHHGĐ
Đào Thị Thỏa
Đinh Trần Hà Phương
Đinh Văn Sáng
Dương Thị Thanh
Lê Phú Gia
Lê Quang Minh
Lê Thị Mai
Lý Cao Kiên
Ngô Văn Sâm
Nguyễn Công Khương
Nguyễn Hương Liên
Nguyễn Thị Ngân
Nguyễn Trọng Khải
Nguyễn Tuấn Linh
Nguyễn Xuân Quý
Nguyễn Xuân Sang
Phạm Đình Luân
 
Phòng Y tế Bình Lục
Phòng Y tế Duy Tiên
Phòng Y tế Kim Bảng
Phòng Y tế Lý Nhân
Phòng Y tế Phủ Lý
Phòng Y tế Thanh Liêm
Quách Xuân Kha
Hòm thư chung của Sở Y tế
Trường Cao Đẳng Y
Trần Ngọc Ánh
Trần Thị Hương
Trần Thị Tuyết
Trần Văn Thành
Trần Viết Huệ
Trần Viết Hùng
Trương Thanh Phòng
 
Trung tâm dân số KHHGĐ Bình Lục
Trung tâm Dân số KHHGĐ Duy Tiên
Trung tâm Dân số KHHGĐ Kim Bảng
Trung tâm Dân số KHHGĐ Lý Nhân
Trung tâm Dân số KHHGĐ Thanh Liêm
Trung tâm Giám định Y Khoa
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc MP-TP
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Trung tâm Pháp Y
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe
Trung tâm y tế huyện Bình Lục
Trung tâm y tế huyện Duy Tiên
Trung tâm y tế huyện Kim Bảng
Trung tâm y tế huyện Lý Nhân
Trung tâm y tế huyện Phủ Lý
Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm
Trung tâm Y tế dự phòng
Văn Tất Phẩm
Vũ Kim
 
Vũ Thị Thúy Hà
Vũ Văn Sơn
buithithanh.yt
bvdk
bvdknl.ln
bvl&bp
bvm
bvtt
bvyhct
ccatvstp
ccdskhhgd
daothithoa
dinhtranhaphuong
dinhvansang
duongthithanh
lephugia
lequangminh
lethimai.yt
lycaokien
ngovansam
nguyencongkhuong
nguyenhuonglien
nguyenthingan.yt
nguyentrongkhai
nguyentuanlinh.yt
nguyenxuanquy
nguyenxuansang.yt
phamdinhluan
 
pyt.bl
pyt.dt
pyt.kb
pyt.ln
pyt.pl
pyt.tl
quachxuankha
syt
tcdyt
tranngocanh
tranthihuong.yt
tranthituyet.yt
tranvanthanh.yt
tranviethue
tranviethung
truongthanhphong
 
ttdskhhgd.bl
ttdskhhgd.dt
ttdskhhgd.kb
ttdskhhgd.ln
ttdskhhgd.tl
ttgdyk
ttkntmptp
ttpchiv
ttpy
ttttgdsk
ttyt.bl
ttyt.dt
ttyt.kb
ttyt.ln
ttyt.pl
ttyt.tl
ttytdp
vantatpham
vukim.yt
 
vuthithuyha
vuvanson.yt

 

 

Tin liên quan