Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Mỹ phẩm
Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Nội dung