Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

18/07/2018
(CDChanam). Ngày 26/06/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
18/07/2018
(CDChanam). Ngày 25/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
05/04/2018
THÔNG TƯ SỐ 54/TT-BYT NGÀY 29/12/2017 CỦA BỘ Y TẾ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
05/04/2018
THÔNG TƯ SỐ 55/TT-BYT NGÀY 29/12/2017 QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ HAO HỤT THUỐC VÀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ HAO HỤT THUỐCTẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
22/02/2017
Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
22/02/2017
Thông tư số 44/2016/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
02/11/2016
Thông tư Hướng dẫn cấp CCHN đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
02/10/2016
Ngày 21/9/2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BYT Quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai
05/09/2016
Ngày 10/08/2016 Bộ Y tế Ban hành thông tư số 31/TT - BYT Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế
1234
Previous Page 1-15 Next Page