Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

06/07/2015
Phê duyệt giai đoạn I- dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam để phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người tối nhiễu tâm trí.
06/07/2015
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm y tế chất lượng cao
06/07/2015
Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cho cán bộ, bác sỹ công nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam)
06/07/2015
Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng thế giới.
06/07/2015
Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam.
12
Previous Page 1-15 Next Page