Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết “Quy định mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý”.