Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v: đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
V/v: đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành

Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 4688/QLD-MP  ngày 04/5/2021của Cục Quản lý Dược -Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thuhồi mỹ phẩm không được phép lưu hành;

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Đình chỉlưu hành, thu hồi trên toàn tỉnhsảnphẩm “Kem dưỡng trắng da chống nhăn" -trên nhãn ghi Công ty CP Đông y học Bảo Lâm(địa chỉ: 767 đường Trường Chinh -Kiến An -Hải Phòng).

Lý do thu hồi:

-Sản phẩm chứa chất không được phép sử dụngtrong sản phẩm mỹ phẩm theo  quy  định  tạiThông  tư  số06/2011/TT-BYTvà  Hiệp  địnhmỹ  phẩm ASEAN;

-Sản phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

-Cơ sở sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP  ngày01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

2. Yêu cầu các Công ty dược trong tỉnh, Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố thực hiện ngay các nội dung sau:

-Thông tin đến toàn thể nhân viên và các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trong phạm vi quản lý tiến hành thu hồi sản phẩm, không được kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm mỹ phẩm trên; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăngcường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

-Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược)trước ngày 12/5/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để được giải đáp./.​

Xem chi tiết nội dung tại đây.pdf