Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v: đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành

Tin Y tế Tin về Dược  
V/v: đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành

Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 6893/QLD-MP ngày 11/6/2021 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng;

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn tỉnh lô sản phẩm mỹ phẩm Son môi I'RC MATTE mã màu 02 (số lô: 2021/01; ngày sản xuất: 030121; hạn dùng: 03 năm; SCB: 000041/21/CBMP-HCM); do Công ty TNHH dược Đông Minh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty cổ phần mỹ phẩm Hani (Địa chỉ: 43 Nguyễn Bá Tòng, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất.

Lý do thu hồi:

- Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm chứa chất màu Pigment Red 53 (CI 15585) bị cấm sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế, không phù hợp với  thành  phần công  thức  sản  phẩm  đã  công  bố tại  Phiếu  công  bố sản  phẩm  mỹ phẩm  số000041/21/CBMP-HCM ngày 06/01/2021.

 2. Yêu cầu các Công ty dược trong tỉnh, Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố thực hiện ngay các nội dung sau:

- Thông tin đến toàn thể nhân viên và các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trong phạm vi quản lý tiến hành thu hồi sản phẩm, không được kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm mỹ phẩm trên; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 21/6/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để được giải đáp./.

đình chỉ thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành.pdf