Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải qu...

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam.
Tin liên quan