Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế, thủ t...

Thủ tục hành chính  
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế, thủ tục hành chính bị thay thế lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam