Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Tiếp cận thông tin Chuyển đổi số  
UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2483/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 (ngày 10/10) trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm​  KH hưởng ứng ngày chuyển đổi số.pdf