Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế tuyến thôn, xóm

Tin Y tế Tin hoạt động  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế tuyến thôn, xóm
Trong thời gian từ ngày 07/6 đến ngày 16/6/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện/thành phố/thị xã tổ chức các lớp tập huấn Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế tuyến thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo các lớp tập huấn, có Thạc sĩ Lê Công Hộ - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được truyền tải các khái niệm cơ bản về kỹ năng truyền thông trực tiếp; các hình thức, kỹ năng truyền thông, đối tượng truyền thông; cách sử dụng các loại tài liệu truyền thông trong truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, đặc biệt, là những kiến thức về truyền thông nguy cơ trong phòng chống dịch. Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên viên còn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, khuyến khích học viên chủ động suy nghĩ, thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai thực hành với các tình huống thực tế đặt ra, thực hành các kỹ năng tuyên truyền phù hợp với thực tế tại cộng đồng… Do vậy, đã tạo được không khí sôi nổi, tham gia tích cực của các học viên, giúp học viên đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về truyền thông giáo dục sức khỏe.

ThS. Lê Công Hộ - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn.JPG

ThS. Lê Công Hộ - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế tuyến thôn, xóm tại Trung tâm Y tế huyện Bình Lục.JPG
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế tuyến thôn, xóm tại Trung tâm Y tế huyện Bình Lục​

Phát biểu khai mạc tại các lớp tập huấn, Thạc sĩ Lê Công Hộ, nhấn mạnh: Công tác truyền thông cần phải đi trước, đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực y tế dự phòng, góp phần nâng cao kiến thức cho người dân trong công tác phòng bệnh, giảm bớt bệnh tật và tỷ lệ tử vong, nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Chính vì vậy, từ những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được qua buổi tập huấn, các cán bộ y tế tuyến thôn, xóm sẽ chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác này để thực hiện hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Thông qua các lớp tập huấn, các học viên đã được củng cố nâng cao kiến thức và thực hành thành thạo các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, góp phần thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại địa phương đạt hiệu quả cao.