Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đáp ứng thật tốt công tác...

Tin Y tế Tin hoạt động  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đáp ứng thật tốt công tác phòng, chống dịch
Vừa qua, Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức hội nghị sơ kết  công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên toàn đơn vị; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức trong Chi bộ và người lao động trong đơn vị đều được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy và Đảng bộ Sở Y tế. Nền nếp sinh hoạt Chi bộ được duy trì đúng quy định và nâng cao chất lượng. Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng đề ra đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tiễn, cụ thể, thiết thực.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, cấp Ủy, tổ chức Đảng, Chi bộ coi trọng việc đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì đảm bảo yêu cầu kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm gắn với duy trì thường xuyên, chặt chẽ các hình thức giám sát, qua đó nâng cao tính cảnh báo, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án. Quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, kỷ luật  kỷ cương, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của Ngành, phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, qua đó sớm khoanh vùng và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đã phối hợp tốt với các đơn vị giám sát, triển khai công tác phòng chống dịch phục vụ SEA Games 31 đảm bảo an toàn. Kịp thời đôn đốc, phối hợp với các đơn vị triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đúng tiến độ, đảm bảo an toàn theo chỉ đạo của Sở Y tế, UBND tỉnh và Bộ Y tế. Tăng cường công tác quản lý đối tượng tiêm chủng mở rộng, rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đảm bảo đúng kế hoạch. Đã triển khai các hoạt động xây dựng Quy chuẩn địa phương về nước sạch; Xây dựng kế hoạch giám sát nhà tiêu tại các huyện/thị xã trên địa bàn tỉnh…

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 được Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xác định: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, quản lý, tập trung quyết liệt nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển… Phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát các trường hợp nghi mắc Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác tại cộng đồng, tại cơ sở y tế, tránh để dịch bệnh bùng phát và nan rộng ra cộng đồng; Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh HIV/AIDS, cấp thuốc ARV qua nguồn BHYT và điều trị thay thế Methadone , đảm bảo các hoạt động giám sát dịch tễ, tư vấn cho nhân dân về phòng chống HIV/AIDS; Triển khai các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khám, chữa bệnh về sức khỏe sinh sản tại đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Mạnh Sức - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2022, Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cần nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường đoàn kết, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sức sáng tạo và năng lực thực tiễn. Đồng thời phải nâng cao chất lượng chuyên môn nhiệm vụ trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.