Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi thuốc Vitamin C 300 mg.

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thu hồi thuốc Vitamin C 300 mg.
Ngày 11/8/2021 Sở Y tế ban hành công văn số 1746/SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Vitamin C 300 mg.

Căn cứ các quy định về quản lý Dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 9171/QLD-CL ngày 06/8/2021 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3;

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Thu hồi thuốc Viên nén bao phim Vitamin C 300 mg, SĐK: VD-28097-17, Số lô: 18001; Ngày SX: 04/10/2018; HD: 03/10/2021 do Công ty cổ phần Dược phẩm TW 1 - Pharbaco sản xuất. Lý do : Thuốc vi pham mức độ 3.

2. Yêu cầu các Cơ sở khám chữa bệnh, Phòng Y tế huyện/thành phố, các Công ty dược thực hiện ngay các nội dung sau:

- Thông tin đến các đơn vị, khoa phòng và cơ sở hành nghề y dược trong phạm vi quản lý không được kinh doanh, sử dụng và thu hồi lô thuốc trên; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 19/8/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để được giải đáp./.

VITAMIN C 300mg.pdf