Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi thuốc

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thu hồi thuốc

Căn cứ các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 12887/QLD-CL ngày 20/10/2021 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2,

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Thu hồi thuốc viên nén NOVOTEC-70 (Alendronic acid 70mg), số GĐKLH: VN-22482-19, số lô: E11532001, NSX: 05/03/2020, HD: 04/03/2023 do công ty M/s Unicure Remedies Private Limited (India) sản xuất, công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 (PHYTOPHARMA) nhập khẩu.

 Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Đồng đều hàm lượng, Định lượng.

2. Yêu cầu các Cơ sở khám chữa bệnh, Phòng Y tế huyện/thành phố, các Công ty dược thực hiện ngay các nội dung sau:

 - Thông tin đến các đơn vị, khoa phòng và cơ sở hành nghề y dược trong phạm vi quản lý không được kinh doanh, sử dụng và thu hồi các lô thuốc trên; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

  - Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 15/11/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để được giải đáp./.

thu hồi thuốc.pdf