Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi mỹ phẩm

Tin Y tế Tin về Dược  
Thu hồi mỹ phẩm
Ngày 07/6/2022 Sở Y tế ban hành văn bản số 1267/SYT-NVYD về việc thu hồi mỹ phẩm được sản xuất bởi: Công ty TNHH HMP Tiến Thịnh Phát (ĐC: 182/46 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh).

Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Thực hiện công văn số 4776/QLD-MP ngày 02/06/2022 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

Thu hồi sản phẩm mỹ phẩm sau:

Dung dịch rửa tay khô Aerius -19 (ngày sản xuất: 10/02/2022; hạn sử dụng: 10/02/2025; trên nhãn ghi: SCB: 000175/16-CBMP-HCM, sản phẩm được Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh công bố chất lượng số 001227/12/CBMP-HCM, sản xuất bởi: Công ty TNHH HMP Tiến Thịnh Phát (ĐC: 182/46 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh).   

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011.​

Xem chi tiết nội dung tại đây.pdf