Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Bộ máy tổ chức Thông tin người phát ngôn của Sở Y tế  
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

- Họ và tên:Lê Quang Minh

- Chức vụ: Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 0888116868

- Email: lequangminh@hanam.gov.vn

- Địa chỉ liên hệ: Sở Y tế tỉnh Hà Nam , Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.​
Tin liên quan