Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Bộ máy tổ chức Thông tin người phát ngôn của Sở Y tế  
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

- Họ và tên:Nguyễn Trọng Khải

- Chức vụ:  Giám đốc Sở Y tế

- Số điện thoại: 0942.220.115

- Email: nguyentrongkhai@hanam.gov.vn

- Địa chỉ liên hệ: Sở Y tế tỉnh Hà Nam , Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.​
Tin liên quan