Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Tin Y tế Tin hoạt động  
TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
Ngày 7/7/2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tổ chức tập huấn Phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các nhân viên y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về dự lớp tập huấn có ThS Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được ThS Trần Đắc Tiến - Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm, thông qua tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; cách xây dựng kế hoạch; chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch truyền nhiễm… Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của lực lượng phụ trách y tế tại các công ty đối với công tác phòng chống dịch Covid – 19, và chỉ ra các biện pháp phòng bệnh cụ thể cho cá nhân gia đình, nơi làm việc và cộng đồng.

thua.JPG

ThS Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu khai mạc lớp tập huấn

thua1.JPG
ThS Trần Đắc Tiến – Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm, thông qua tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Hà Nam_ hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19…​

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng về phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và mang lại môi trường làm việc an toàn nhất trong công ty cho người lao động.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: việc triển khai tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ phụ trách y tế tại các doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trong và ngoài phạm vi công ty. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh cũng mong muốn từ những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được qua buổi tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác y tế trong các doanh nghiệp sẽ chủ động tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong công tác này, góp phần thực hiện hiệu quả các kế hoạch, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn toàn tỉnh.