Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai thu hồi ứng, chuyển cấp phát chính thức cho Trung tâm y tế các huyện, thị xã, th...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi ứng, chuyển cấp phát chính thức cho Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý trực thuộc Sở Y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và năm 2022
Tin liên quan