Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc công bố công khai kinh phí cấp bổ sung năm 2023 và thu hồi chuyển số kinh phí đã cấp tạm ứng cho c...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định Về việc công bố công khai kinh phí cấp bổ sung năm 2023 và thu hồi chuyển số kinh phí đã cấp tạm ứng cho các đơn vị thành số cấp phát chính thức để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19