Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doa...

Kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm  
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược